Nexxo.io là một dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Nexxo Asia Pacific Pvt. Ltd, một công ty có trụ sở tại Singapore. Một dự án mới để cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên blockchain cho các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới!Nền tảng dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng Blockchain đầu tiên trên thế giới tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ!Follow Us                                    

Videos

Meet the NEXXO Coin Management Team

The Nexxo Buisness Model

The Nexxo Point of Sale(POS) device

Nexxo at the World Blockchain Summit - London

Nexxo at the World Blockchain Summit

Vấn đề


Mặc cho rất nhiều doanh nghiệp nhỏ cần đáp ứng các dịch về tài chính, nhưng hầu hết các ngân hàng thương mại lớn đều nói “KHÔNG” với họ


problems


Không tài sản thế chấp - 44%


Các ngân hàng cần tài sản thế chấp để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ thì không có bất kỳ tài sản đảm bảo nào, ngoại trừ hoạt động kinh doanh của họ. Đây là lý do chính khiến các ngân hàng nói “KHÔNG” với những doanh nghiệp nhỏ.

RỦI RO QUÁ CAO nhưng LỢI NHUẬN QUÁ THẤP - 19%


Theo nguyên tắc, các ngân hàng thương mại sẽ yêu cầu một ngưỡng nhất định về mức độ rủi ro và lợi nhuận cho mỗi tài khoản, trước khi tài khoản này được dùng trong các hoạt động kinh doanh. Thật không may, hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đều không thể đạt đến ngưỡng này. Điều đó khiến ngân hàng từ chối thẳng thừng các yêu cầu cung cấp dịch vụ tài chính, bởi lẽ họ không muốn thực hiện một thương vụ có mức rủi ro cao như vậy.

THIẾU THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ TÍN DỤNG - 17%


Đây là một tình huống thường gặp được ví von như câu chuyện “con gà và quả trứng”. Khi mà những doanh nghiệp nhỏ không thể nhận được tín dụng từ các ngân hàng thương mại bởi vì họ không đủ điều kiện. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại không thể cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ bởi vì họ không có lịch sử tín dụng.

KHÔNG CÓ TIỀN GỬI TÍN DỤNG - 12%


Tiền lãi từ các khoản tiền gửi lớn là một trong những khoản thu chính của ngân hàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ thì không có dòng tiền lưu thông thường xuyên và khoản tiền dư để gửi trong ngân hàng. Bởi vì họ cần sử dụng nguồn tiền mặt đó để phục vụ công việc kinh doanh hàng ngày. Do đó, nếu không có khoản tiền gửi lớn và doanh thu từ việc thu lãi suất, ngân hàng sẽ không thể nói “CÓ” để đáp ứng các dịch vụ tài chính cho những doanh nghiệp nhỏ.

KHÔNG CÓ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - 8%


Có một thực tế thường gặp là những ngân hàng thương mại lớn sẽ cần tất cả các tài liệu tài chính được kiểm toán đầy đủ, trước khi họ cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều khi các ngân hàng lại không có đủ nguồn lực để thực hiện các cuộc kiểm toán như vậy, vì chúng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Do đó, họ yêu cầu những doanh nghiệp nhỏ nộp các tài liệu tài chính được kiểm toán trong suốt nhiều năm do một công ty kiểm toán có uy tín thực hiện. Thật không may, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đều không có dữ liệu đó bởi vì họ không thể trả nổi chi phí cao cho các công ty kiểm toán lớn để chuẩn bị những tài liệu tài chính được kiểm toán đầy đủ.

Giải phápThe Nexxo Token is : An ERC-20 TokenDecentralized computing

Điện toán phi tập trung

Bằng việc sử dụng nền tảng (xử lý) điện toán phi tập trung, máy chủ của chúng tôi phân bổ sức mạnh xử lý trên nhiều máy chủ, thay vì chỉ một máy chủ. Cấu trúc như vậy giúp các máy chủ có chi phí hệ thống thấp hơn, an toàn hơn và thời gian hoạt động tốt hơn.

Distributed Data Ledger

Sổ cái dữ liệu phân tán

Bằng cách sử dụng blockchain, dữ liệu được thu thập bởi hệ thống tài chính và tiêu dùng của chúng tôi được lưu trữ dự phòng trên nhiều máy chủ, thay vì một máy chủ cơ sở dữ liệu duy nhất, do đó tránh được vấn đề một điểm lỗi duy nhất.

Secured data and transaction

Giao dịch và dữ liệu bảo mật

Blockchain vốn đã được mã hóa và bảo mật với mỗi block giao dịch, do đó cải thiện bảo mật hệ thống và bảo vệ thông tin, một yêu cầu rất quan trọng trong các dịch vụ tài chính.

Immutable (tamper-proof) transactions

Giao dịch bất biến (không thể thay đổi)

Một yêu cầu “bắt buộc phải có” khi xây dựng và vận hành các ứng dụng tài chính là cấm bất kỳ bên nào thay đổi tài liệu, chi tiết hoặc lịch sử giao dịch. Các giao dịch blockchain về bản chất là bất biến (không thể thay đổi), giúp chúng tôi tăng cường quá trình theo dõi kiểm toán.

Auditable Transactions & Audit Trail

Kiểm toán giao dịch

Nhờ vào tính bất biến của dữ liệu.

Smart Contract driven application platform

Nền tảng ứng dụng theo hướng hợp đồng thông minh

Tính năng này rất quan trọng đối với doanh nghiệp của chúng tôi, đặc biệt là khi giao dịch bằng hóa đơn điện tử, giao dịch thương mại điện tử, khoản vay hoặc giao dịch thẻ.

Peer-to-Peer Infrastructure

Cơ sở hạ tầng ngang hàng (peer-to-peer)

Chúng tôi đặc biệt tin tưởng rằng tương lai của các dịch vụ tài chính doanh nghiệp nhỏ sẽ bao gồm nhiều sản phẩm ngang hàng; một ví dụ rõ ràng là cho vay doanh nghiệp nhỏ ngang hàng.

NEXXONet
Kết nối tất cả blockchain cục bộ để trở thành một nền tảng blockchain toàn cầu

Nexxo Presence

NEXXONet, một blockchain dịch vụ tài chính phi tập trung toàn cầu, đa quốc gia, dựa trên việc liên kết tất cả các private blockchain hoặc blockchain cục bộ


Một số nền tảng blockchain tin rằng họ có thể áp dụng một blockchain toàn cầu lên chính quyền địa phương, dù không được cấp phép hay được quy định ở địa phương đó. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng một blockchain dịch vụ tài chính toàn cầu thực sự chỉ có thể xây dựng từ đầu, bằng cách liên kết các blockchain được quy định cục bộ với một blockchain tuân thủ toàn cầu.


Do đó, chúng tôi tin rằng mô hình dịch vụ tài chính blockchain toàn cầu thực tế nhất phải được xây dựng từ đầu dựa trên các private blockchain.

Tại sao lại liên kết nhiều private blockchain?


Mỗi quốc gia sẽ có private blockchain tuân thủ các quy định của cơ quan tiền tệ quốc gia đó. NEXXO phải tôn trọng các nguyên tắc như KYC, AML, OFAC hoặc tiêu chuẩn quản lý rủi ro của từng quốc gia theo từng thời điểm cụ thể. Điều này là do để có được giải pháp “một cho tất cả”, không thể nào tuân thủ tất cả quy định pháp lý khác nhau.


Hơn nữa, khi được kiểm toán bởi một dịch vụ tài chính hoặc cơ quan chính quyền địa phương, các cơ quan đó sẽ không cho phép chính phủ khác truy cập dữ liệu nội bộ của mình, cũng không cho phép một thực thể nước ngoài giám sát các doanh nghiệp nội bộ hoặc giao dịch tiêu dùng.

Bằng cách liên kết tất cả các blockchain nội bộ địa phương với một blockchain toàn cầu, chúng tôi sẽ trở thành nền tảng dịch vụ tài chính dựa trên blockchain, tuân thủ toàn cầu đầu tiên trên thế giới hướng đến các doanh nghiệp nhỏ.


Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng blockchain dịch vụ tài chính địa phương/toàn cầu cực kỳ linh hoạt, dựa trên các nguyên tắc cơ bản, hợp pháp và an toàn. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi liên kết tất cả các mạng lưới dịch vụ tài chính theo từng địa phương để cung cấp nền tảng tài chính tuân thủ quy định toàn cầu đầu tiên trên thế giới, tập trung vào phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.


Ban đầu, một nền tảng như vậy có thể được tận dụng để phục vụ thị trường doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, nhưng sau đó có thể sử dụng trong thương mại. Việc này cũng bao gồm đơn giản hóa các dịch vụ tài chính quốc tế khác, chẳng hạn như tín dụng thư, hay cung cấp chuyển tiền quốc tế tức thời.

The NEXXO Utility Token

Nexxo Token

Hiện tại, NEXXO đang phát hành token ERC20 nhằm trả thưởng cho những cá nhân/tổ chức hỗ trợ phát triển network NEXXO. Ngoài ra, phía công ty cũng đang nỗ lực tăng thêm tính thanh khoản của đồng NEXXO cho các trader và nhà đầu cơ - những người đang giao dịch token NEXXO trên các sàn.Theo whitepaper, token NEXXO được tạo ra nhằm thực hiện ba mục tiêu chính:


1

Trả thưởng cho các Enablers - những người được NEXXO ủy quyền và đào tạo để quảng bá, marketing cũng như bán các giải pháp NEXXO cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ ở cấp địa phương. Sau khi các Enablers hoàn tất công việc, NEXXO sẽ thanh toán cho họ một phần phí thu được từ các khách hàng doanh nghiệp nhỏ.

2

Cung cấp thêm tính thanh khoản và gia tăng lợi nhuận cho các trader/nhà đầu cơ token NEXXO - những người đang giao dịch token NEXXO trên các sàn.

3

Cuối cùng, token NEXXO được sử dụng để cung cấp thêm nhiều dịch vụ tiện ích khác nhau như coupon (phiếu giảm giá) và giảm giá cho chủ sở hữu token.

1

Chủ sở hữu token, những người đang cư trú trong phạm vi cho phép (phạm vi cho phép là nơi NEXXO được quy định sẽ được phép đăng ký và nhận Thẻ ngân hàng với IBAN (Tài khoản ngân hàng quốc tế) liên kết ví di động; là nơi chủ sở hữu token có thể quy đổi sang tiền pháp định hoặc hold token NEXXO.

2

Chủ sở hữu token đang cư trú trong phạm vi cho phép, như đã định nghĩa ở trên, sẽ có quyền quy đổi các cryptocurrency khác sang token NEXXO, được cung cấp bởi các đối tác sàn giao dịch NEXXO và ngược lại.

3

Ngoài ra, chủ sở hữu token cũng sẽ nhận được nhiều coupon (phiếu giảm giá), được giảm giá và những thương vụ hời từ hàng chục ngàn hộ kinh doanh nhỏ trên NEXXO. Theo đó, các giao dịch trên sẽ được hiển thị trên ví di động của chủ sở hữu token. Đồng nghĩa, chủ sở hữu token sẽ được hưởng hàng ngàn USD từ việc giảm giá, có quyền tự do thanh toán bằng token hoặc tiền pháp định.

Card

Sự kiện & Tin tứcĐỘI NGŨNebil Ben Aissa


Nebil Ben Aissa

Nhà sáng lập & CEO


Gunnar Skoog


Gunnar Skoog

Giám đốc Điều hành


Aizaz Tahsilda


Aizaz Tahsildar

Trưởng phòng Phát triển


Naraynan Kannan


Naraynan Kannan

Trưởng phòng Công nghệ Đột phá, Ứng dụng Blockchain


ContactFOR ENQUIRIES, EMAIL US AT:


contact@nexxo.io

Giải pháp thẻ ngân hàng NEXXO IBAN là thẻ ngân hàng trả trước, được cung cấp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà điều hành và cả nhân viên của họ. Giải pháp thẻ ngân hàng được phát triển với sự hợp tác của ngân hàng địa phương, sự cho phép của ngân hàng trung ương địa phương và tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định của ngân hàng trung ương địa phương liên quan đến KYC (Biết khách hàng của bạn), AML (Chống rửa tiền), cũng như các quy tắc và quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC). Hơn nữa, mỗi thẻ NEXXO IBAN còn được liên kết với Số tài khoản ngân hàng quốc tế thực và duy nhất (IBAN); do đó, nó có thể được tài trợ từ một tài khoản ngân hàng khác.


Giải pháp thẻ ngân hàng của NEXXO sẽ giúp các nhà nhà điều hành và chủ doanh nghiệp nhỏ sở hữu tài khoản ngân hàng, gửi và rút tiền từ bất kỳ ATM ngân hàng nào hoặc thanh toán mua hàng tại POS bất kỳ (Điểm bán hàng) trong khu vực nội địa hoặc quốc tế.


Nền tảng thẻ ngân hàng của NEXXO là công nghệ Blockchain được cung cấp bởi IBM Hyperledger. Tất cả các giao dịch đều được bảo mật, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất của PCI DSS 3.22.


Ví di động NEXXO có thể hoạt động như một sản phẩm độc lập hoặc được liên kết với thẻ ngân hàng NEXXO IBAN. Giải pháp này cho phép người dùng đã KYC nhận ngay một thẻ trả trước, dùng để mua hàng hóa trên các trang thương mại điện tử, thanh toán tại bất kỳ máy POS nào có hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc hoặc thanh toán thông qua mã QR. Chiếc ví này cũng được liên kết với tất cả các mạng chuyển tiền quốc tế, để người dùng có thể gửi tiền cho bạn bè, gia đình hoặc đối tác ở bất cứ đâu trên thế giới.


Ngay từ đầu, giải pháp này đã tập trung chủ yếu vào các chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà vận hành doanh nghiệp không đủ điều kiện để sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Họ là những người phải chi trả các khoản phí cao ngất ngưỡng cho các nhân viên ngân hàng thương mại, khi đi du lịch hoặc gửi tiền ra nước ngoài.


Sau khi mở bán token, chúng tôi sẽ bổ sung thêm vào ví di động NEXXO tính năng chuyển đổi từ token sang tiền pháp định. Từ đó, người dùng nào đã hoàn thành KYC đều có thể sử dụng ví di động của NEXXO để chi trả cho các hoạt động thương mại điện tử, ở những nơi có hỗ trợ thanh toán qua POS hoặc mã QR.


Dự án NEXXO đã giành chiến thắng Giải pháp quản lý tiền mặt di động dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Nexxo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nạp tiền mặt, séc, thẻ, điện chuyển khoản ngân hàng (sắp tới là token NEXXO) vào tài khoản NEXXO của họ. Sau đó họ có thể chuyển tiền cho các nhân viên, đối tác, cơ quan quản lý, hay chi trả cho các tiện ích một cách dễ dàng.


Nền tảng quản lý tiền mặt của NEXXO cho phép các nhà vận hành, chủ doanh nghiệp nhỏ quản lý tất cả những giao dịch chuyển và nhận tiền một cách an toàn, thông qua điện thoại di động hoặc bất kỳ giao diện web nào. Ngoài ra, nó còn phân tích dữ liệu giao dịch theo từng tài khoản và đánh giá khách quan để họ có thể quản lý doanh nghiệp tốt hơn. Hệ thống cũng cho phép người dùng theo dõi tiền mặt hoặc kiểm tra các giao dịch và dòng tiền rõ ràng, các mô hình và dự đoán xu hướng.


Giải pháp quản lý tiền mặt của NEXXO được tích hợp với tất cả các giải pháp khác như thẻ ngân hàng NEXXO IBAN, thẻ lương, thương mại điện tử và máy bán hàng POS. Việc tích hợp liền mạch như vậy cho phép các nhà điều hành, chủ doanh nghiệp nhỏ có thể giám sát các khoản tiền được chuyển đến và gửi đi để từ đó ra quyết địnhnhanh chóng trong việc quản lý tiền mặt cho doanh nghiệp của mình.


Khi tất cả các giao dịch, biên lai tiền gửi cùng các biên lai liên quan khác được lưu trữ trên nền tảng Blockchain Hyperledger của IBM, chúng có thể được truy nguyên dưới dạng bằng chứng bất biến (không thể thay đổi được) trong việc chuyển và nhận tiền.


Giải pháp trả lương di động NEXXO nhắm đến các doanh nghiệp nhỏ và cửa hàng nhỏ. Giải pháp này cho phép họ trả lương trực tiếp cho nhân viên qua thẻ ngân hàng, thay vì theo dõi thủ công, quản lý và trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc qua séc giấy.


Giải pháp này cũng bao gồm mô hình quản lý Nhân sự (HR) để tuyển dụng và theo dõi mức lương của nhân viên, cũng như các tài liệu liên quan đến nhân sự một cách an toàn và bảo mật. Giải pháp này cho phép nhân viên được truy cập vào xem lương, và nhiều thông tin, hoạt động liên quan đến nhân sự khác. Hệ thống này bao gồm một nền tảng theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, thời gian làm thêm giờ, khoản khấu trừ, tiền thưởng và tiền thưởng nóng khác.


Nền tảng này được xây dựng trên blockchain nên chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên có thể truy cập thông qua di động. Nó được thiết kế để giúp một chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà điều hành doanh nghiệp chi trả lương cho nhân viên chỉ cần qua điện thoại di động trong vài phút, thay vì hàng giờ như trước đây.


Sau một thời gian phục vụ khách hàng và thu thập đủ thông tin về doanh thu và xu hướng chi tiêu của họ. NEXXO sẽ hợp tác với một tổ chức cho vay được quy định tại địa phương và cung cấp các cơ sở tài chính vi mô hoặc cho vay vi mô cho các khách hàng đủ điều kiện.


Sử dụng công nghệ blockchain Hyperledger của IBM, NEXXO phát hành các khoản vay thông qua hợp đồng thông minh, được thực thi và sau đó được đăng ký trên blockchain của NEXXO. Điều này loại bỏ sự can thiệp của bên trung gian thứ ba hoặc vai trò của con người để thực hiện các điều khoản vay. Hợp đồng thông minh có tính minh bạch, thực hiện với chi phí thấp và đáng tin cậy hơn so với hợp đồng truyền thống.


Để đơn giản hóa hơn nữa quy trình, khoản vay vi mô sẽ tự động được giải ngân vào tài khoản thẻ ngân hàng NEXXO IBAN (và Ví điện tử liên quan) và tất cả các khoản hoàn trả khoản vay được tự động rút từ cùng một tài khoản thẻ. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình cho vay vi mô và cắt giảm một lượng lớn chi phí và công việc giấy tờ, từ đó cho phép NEXXO chuyển khoản tiết kiệm cho chủ doanh nghiệp nhỏ. Điều quan trọng là giá trị của các dịch vụ NEXXO ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của nó mỗi khi các chủ doanh nghiệp nhỏ bị từ chối thẳng thừng từ các ngân hàng thương mại. NEXXO hoàn toàn có thể cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ này một mức giá cạnh tranh ngang bằng với tỷ lệ mà các doanh nghiệp lớn khác đang nhận được.


Sử dụng hợp đồng thông minh Blockchain và thẻ ngân hàng IBAN, NEXXO giới hạn lãi suất được liên kết với các khoản vay trả góp. Điều này giúp giảm rủi ro cho cả NEXXO và khách hàng. Công nghệ này cũng tự động xử lý khoản vay, giảm rắc rối, giảm chi phí và làm cho quá trình cho vay nhanh hơn và hiệu quả hơn.


Giải pháp Điểm bán hàng - POS - của NEXXO là một trong những giải pháp POS đầu tiên vừa kích hoạt trên Android vừa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu - PCI DSS. Nguyên nhân của sự phối hợp này là do hệ điều hành Android được vận hành trên mã nguồn mở, trong khi đó, các giao dịch của thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng cho giải pháp POS lại đòi hỏi sự bảo mật và mã hóa cao bởi các nhà cung cấp quốc tế, như VISA, MasterCard, American Express..v..v.. Các nhà cung cấp quốc tế sẽ không sẵn lòng cung cấp chứng nhận PCI DSS cho bất kì thiết bị POS nào mà không giám sát an ninh và áp dụng chương trình thâm nhập bảo mật, trước khi cho phép các thiết bị đó kết nối với ngân hàng và mạng lưới thanh toán. Thiết bị POS của NEXXO được chứng nhận để chấp nhận:Thiết bị POS của NEXXO cho phép các doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện giao dịch trên thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Thiết bị này còn có các ứng dụng thanh toán khác nhau, được điều chỉnh tùy theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị POS của Nexxo đã có sẵn các ứng dụng như bán lẻ, dịch vụ nhà hàng - khách sạn, cửa hàng đồ ăn và thức uống (Food and Beverage) ..v..v. Thêm vào đó, thiết bị này cũng đã tích hợp giải pháp thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp nhỏ NEXXO và hệ thống Quản lý tiền mặt NEXXO.


NEXXO sử dụng công nghệ Blockchain Hyperledger của IBM để ghi lại tất cả các cài đặt và giao dịch được truyền từ thiết bị POS sang nền tảng phân quyền của NEXXO. Cách tiếp cận này giúp hệ sinh thái NEXXO ngăn chặn các tin tặc cố ý tiêm mã độc vào hệ thống hoặc tạo ra các thiết bị liên lạc giả mạo, bỡi lẽ các tin tặc sẽ cần phải đảo ngược trật tự sắp xếp của nền tảng Blockchain Hyperledger của IBM để thực hiện những ý đồ đó. Tuy nhiên, điều đó là không thể!


Sử dụng hợp đồng thông minh của Blockchain, NEXXO có thể cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ POS sáng tạo nhắm vào hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ. Điều này cho phép chúng tôi tự động hóa nhiều hoạt động và quy trình liên quan đến việc chấp nhận thanh toán của một thương gia kinh doanh nhỏ bất kỳ nào đó.


NEXXO giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển công việc kinh doanh bằng cách cung cấp những kênh bán hàng thay thế cho khách hàng của họ, ví dụ như kênh mua sắm thương mại điện tử an toàn. Bất kì một doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể cung cấp trang thương mại điện tử một cách dễ dàng cho khách hàng, bằng cách xây dựng một cửa hàng thương mại điện tử mới hoặc tích hợp trang web hiện có vào hệ thống cổng thanh toán an toàn của NEXXO. Tuy nhiên, dù bằng cách nào thì quá trình này cũng dễ dàng, đơn giản, được sắp xếp hợp lý và vô cùng mạnh mẽ.


Giải pháp thương mại điện tử của NEXXO mang lại nhiều tính năng hữu ích cho sự phát triển cho của các doanh nghiệp nhỏ. Những tính năng nâng cao có thể kể đến là thanh toán định kỳ bằng token (đối với thành viên và phí dịch vụ định kỳ hàng tháng) và thanh toán tích hợp với ứng dụng di động - SDK di động (Bộ phát triển phần mềm). Ngoài ra, giải pháp thương mại điện tử của NEXXO còn tích hợp hoàn hảo với các giải pháp khác như quản lý tiền mặt, POS hoặc hóa đơn điện tử của khách hàng. Điều đặc biệt nhất là tất cả các ứng dụng kể trên đều được tích hợp trên một giao diện thương mại duy nhất.


NEXXO sử dụng các hợp đồng thông minh bất biến trên Blockchain để minh bạch tất cả các giao dịch thương mại điện tử, theo dõi từ đầu đến cuối quy trình giao dịch từ thanh toán, vận chuyển đến giao hàng.


Một lần nữa, Nexxo khẳng định đây là giải pháp an toàn, mạnh mẽ, đơn giản và dễ dàng. Là một giải pháp đa ngôn ngữ, thương mại điện tử của Nexxo giúp những chủ doanh nghiệp nhỏ cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ, phát triển kinh doanh và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.


NEXXO tận dụng hợp đồng thông minh của Blockchain để thiết lập các hóa đơn không thể sửa đổi và minh bạch giữa chủ doanh nghiệp nhỏ kiêm nhà điều hành với khách hàng và nhà cung cấp của họ. Giải pháp này rất đơn giản và dễ dàng. Nó cho phép một chủ doanh nghiệp dù nhỏ nhưng vẫn có thể phát hành hóa đơn nhanh chóng, đồng thời theo dõi các khoản thanh toán.


Giải pháp thanh toán điện tử của NEXXO cho phép các doanh nghiệp nhỏ bán sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua thiết bị POS. Giải pháp này an toàn và tiện dụng, các chủ doanh nghiệp có thể truy cập ứng dụng ngay trên điện thoại di động, hay bất kỳ giao diện web nào. Hơn thế nữa, giải pháp thanh toán điện tử của NEXXO còn tích hợp hệ thống kế toán, thanh toán và lập hóa đơn sẵn có. Trong đó, giải pháp hóa đơn điện tử có tiềm năng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ. Chẳng hạn như việc tích hợp dễ dàng với cổng thanh toán an toàn của NEXXO hay các cổng thanh toán khác, thanh toán định kỳ và SDK di động, từ đó các doanh nghiệp có thể đồng bộ hóa hệ thống hóa đơn điện tử của họ trên một ứng dụng di động duy nhất. Quan trọng hơn cả là hóa đơn điện tử của NEXXO đã được tích hợp với NEXXO POS, cùng các giải pháp thương mại điện tử. Do đó, các chủ doanh nghiệp đều có thể truy nguyên mọi giao dịch từ giao diện quản lý tiền mặt của NEXXO thông qua di động hoặc bất kỳ giao diện web nào.


NEXXO tích hợp Giao diện lập trình ứng dụng (API) vào tất cả các dịch vụ của mình (với quyền được phép truy cập), cho phép các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách hàng của những doanh nghiệp nhỏ phát huy sức mạnh với giải pháp từ NEXXO, trong khi vẫn duy trì được bộ nhận diện thương hiệu của riêng họ. Việc tích hợp này thông qua giao diện Web Service được bảo mật, do đó, NEXXO sử dụng công nghệ Blockchain Hyperledger của IBM để cung cấp quyền truy cập vào nền từng tảng blockchain riêng của Nexxo.


Tất cả các sản phẩm kể trên của NEXXO chỉ cung cấp cho những chủ doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng có đầy đủ thông tin KYC, tuân thủ luật pháp và quy định của ngân hàng trung ương địa phương, chính phủ, bộ hoặc cơ quan thực thi pháp luật.Bởi lẽ, NEXXO tuân thủ đầy đủ tất cả các quy tắc và quy định AML (Luật chống rửa tiền), ATF (Tài trợ chống khủng bố) và OFAC (Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài). NEXXO sẽ không cung cấp dịch vụ cho các chủ doanh nghiệp hay người tiêu dùng không đáp ứng các yêu cầu trên.


NEXXO sử dụng công nghệ Blockchain để thu thập và lưu trữ thông tin KYC, từ đó cung cấp cho các bên liên quan lộ trình kiểm toán rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương. Nhờ vậy, người dùng trong hệ sinh thái NEXXONet không cần cung cấp thông tin KYC nhiều lần khi đăng ký các dịch vụ mới của NEXXO.


Nebil Ben Aissa is a 20+ year technology veteran. He is experienced in starting and growing companies in electronic payments, electronic banking, mobile payments, e-commerce, cloud computing, blockchain, ICOs and virtual currency. He has successfully started, built and grown tech companies; raised funds, acquired and sold various businesses in USA and Emerging Markets. He has operated and managed multiple organizations and teams across continents and sustained aggressive shareholder growth.


He is the founding partner of Nexxo Network a blockchain social commerce platform; as well as Nexxus Ventures LLC, a boutique International Venture Capital firm that invests in electronic payments, mobile payments and blockchain powered platforms.


In 2001 Mr. Ben Aissa founded American EPAY (now EPAY Systems), one of the fastest US companies specializing in e-payments for low wage laborers, which he successfully exited in 2010. Prior to that, he founded and exited 1internet Corp., an e-banking software company; and founded and exited AB-Internet Corp. a Milwaukee ISP, which he sold to ExecPC (later acquired by Voyager.net, now Local.net)


Mr. Ben Aissa holds an MBA from the J.L. Kellogg School of Business (Northwestern University), a dual Master’s degree in Electrical and Computer Engineering from the University of Wisconsin at Madison, and a dual Bachelor’s degree in Electrical and Computer Engineering from the University of Wisconsin at Madison.


He owns 11 United States Registered Patents and speaks 6 languages. He is an active member of the technology and entrepreneurship scene in Qatar, Dubai, Chicago and is a member of the Young President's Organization (YPO). In his younger days, he was a competitive swimmer and he held national and international swimming records. He enjoys reading business books, swimming, and playing water polo.


Gunnar Skoog is an international business leader with a record of accomplishments, acquired over more than 25 years, of building entrepreneurial companies across global locations within diverse cultures. He has a proven ability of taking ideas from inception to completion and driving complex initiatives to success with bottom line responsibility.


Gunnar has throughout his career been building various businesses and has thereby created substantial shareholder value. He has hands-on experience of innovation process implementation; leadership program development; performance and corporate culture management; and transforming people and teams to deliver their best work ever.


Gunnar has experience in the following industries: Online/Digital Media, Financial Services, Industrial Projects, Recycling technologies, Commercial Equipment and FMCG and he holds a Bachelor’s degree in business administration from Stockholm University.


Mona Elkhatib is a digital strategist with 14+ years of experience in working with startups to build a strong digital presence and solid community. She has a proven ability of taking on new projects and driving them to success


In addition to have worked in startup gaming companies, e-commerce and digital marketing agencies, Mona has achievement records from multiple US banks. She has hands-on experience in project management, planning and digital strategies.


Mona has experience in public relations, digital marketing, retail banking, and gamification. She graduated Magna Cum Laude from Strayer University with a Bachelor’s Degree in International Business.


Muzzammil Saeed is a career banker with over 20 years’ experience in different multinational and regional banks, both conventional and Islamic.


He has successfully led sales and services teams and has experience in both retail and corporate banking. Muzzammil has fostered key relationships within the banking and financial industry segments across the Middle East. He has been instrumental in building various departments within the banking units and leading teams in successfully achieving exceptional results.


He has held positions as Sales Manager and Head of Secured Lending at Standard Chartered Bank, Strategy and Operational Management Head at HSBC Bank, Middle East, Head of Sales at Barwa Bank and Head of Emerging Corporates at Mashreq Bank. Muzzammil is a certified Islamic banker and Takaful expert and he has a Master’s degree in Islamic Banking and Finance from AIMS in the UK.


Aizaz Tahsildar is a seasoned international payment expert and business leader with over 22 years’ experience of building local and international business partnerships with various payment schemes, blockchain platforms and payment service providers.


He has a proven track record of successfully managing business programs and spearheading innovative digital channel projects for ATM, retail, ecommerce and mobile banking.


Aizaz has expertise in developing new business opportunities and creating profitable ‘go to market’ strategies by identifying, prioritizing and building structures and processes in the field of payment solutions and financial technologies.


Previously he worked as Enterprise Program Manager and digital transformation expert for the Commercial Bank of Qatar, and he has a Masters degree in Applied Science, and an MBA in Business Strategy from Oxford University, UK.


Naren Kannan is a technology leader with over 15 years of technical experience. He has headed various projects across multiple domains and possesses excellent leadership and communication skills. Naren is highly skilled in cloud computing, SAAS, blockchain technology and networking. He knows 7 programming languages and has worked with Hewlett Packard and Infosys.


Naren holds a Bachelor’s degree in Electrical & Electronics Engineering and is a Microsoft Certified Solution Architect and certified PCI implementer.


Praveen is a Business Value Driven Technology professional, with considerable experience in the areas of Digital Transformation Strategy & Implementation through software applications working with both startups and established companies and providing solutions to elevate businesses.


He is from IIM-Calcutta and has more than 17 years of delivering software applications and working with Agile teams across the globe. Building teams with various skills and domain experiences, mentoring them, and keeping them motivated to deliver value to customers has been his vital role.


Having setup Digital R&D/Innovation labs with defined objectives and ROI for companies and experienced in delivering innovative technology solutions like RPA, AI, IOT, Blockchain & Analytics to solve key business pain areas for customers, he has also worked with and managed teams in various areas like Bespoke development, Digital Transformation, Business Intelligence, ERP implementations and Managed Services.


He is a PMP/ITIL/Design Thinking certified professional, reflecting leadership qualifications in Technology and Delivery Management.


He has strong client relationship management skills, along with abilities in managing distributed Agile projects and has worked and managed clients across multiple geographies such as the Middle-East, UK/Europe, USA and the Asia Pacific Region.


He has been responsible for the growth and profitability component of the competency/practice and delivery engagements.


Abhinav Kumar is a technical leader with over 8 years of technical development experience. He leads various projects and ensures that the company’s technology strategy serves its business strategy.


Abhinav is responsible for validating technical feasibility, recommending technical platforms and solutions for various business driven requirements. His skills set range from programming, problem solving, technical writing and detail orientation and critical thinking. He is leading a team of enthusiastic colleagues that deliver quality on time.


Abhinav holds a Bachelor’s degree in Computer Science and is a Certified Payment Industry Security Implementor.


Muhammed Mahmoud has more than 19 years of extensive experience in innovation, product management and development, technology for online/digital/banking and information driven businesses.


He acquired his skills firstly with Zawya, which he built with the co-founders, and later with Thomson Reuters, who acquired the company in 2012.


He delivered the first SMEs Middle East/Emerging Markets strategy for Thomson Reuters, a proposition that is today worth over $270M.


Muhammed's ambition is driven mainly by his passion in creating value that solves customers’ problems and fulfills their needs.


He holds an MBA from Leicester University-UK, BSC. Computer Science from King Fahad University - KSA, Diploma in Programming Languages from the Cabinet of Information & Decision Support Center of Egypt and he is also a certified Innovation Leader and Product Manager from The Association of International Product Marketing and Management (AIPMM).


Jason is a dynamic sales development entrepreneur with a proven history of working in the fast-moving consumer electronics market, delivering sales and service solutions for over 25 years in both local and international markets.


He owned and operated multiple franchise business models in the telecommunications and IT sector. He was a senior leader in the development and implementation of the MTN-Vodacom Africa franchise project, leading to a national rollout of over 287 independently owned franchise businesses.


Jason has extensive experience in large value business negotiations and is a franchising expert capable of delivering projects in international markets. He also has extensive Business Process Outsourcing knowledge and is a Global Employment Outsourcing specialist. He has a Master’s in Business Strategic Leadership from the University of Sussex, UK and an MBA from the University of Johannesburg, South Africa.


Abdul Rahman Al-Ameri holds an MBA in Business Management from Birmingham University and has been a banker for the past 15 years, both in retail and corporate banking and has been with HSBC, QNB and QIIB based in London, Dubai and Doha. During his career he has worked in Sales and Relationship management as a motivational leader with a demonstrated history in building priority banking solutions. He has sound knowledge in strategic planning and deployment and has built up a broad network within the banking and financial industry across the MENA region.


Previously he worked as Enterprise Program Manager and digital transformation expert for the Commercial Bank of Qatar, and holds a Master’s in Applied Science, and an MBA in Business Strategy from Oxford University, UK.


Qasim Abbas is a Corporate Finance Executive with 12 years of Finance and Accounts Management expertise from both the UAE and Qatar. He is professionally qualified as a Chartered Financial Analyst CFA and ACCA. Qasim has broad experience of accounting procedures, finance management, liaison with banks, financial forecasting, budgeting, planning and costing aspects.


His career has progressively led to more senior positions and assignments including developing financial and governance strategies, financial analysis, budgeting, forecasting, ensuring compliance to all administrative matters, including audit and tax requirements. He has a Bachelor of Science degree in Applied Accounting from Oxford Brooks, UK.


Ameen Mohammad is a veteran banker with a record of accomplishments of over 40 years banking experience with both national and international banks. He was the Vice President & Country Head of Operations for UBL in Qatar, and before that he worked as Compliance Manager with the Canadian Imperial Bank of Canada (CIBC) in Toronto.


Ameen has hands-on experience of banking operations, including conventional and online transactions, settlement, reconciliation, audit, risk and compliance. He has a proven ability of driving and implementing projects, specifically in relation to risk and compliance issues. He has an MBA from Saint Claire University, New York, USA and a Bachelor of Commerce from University of Karachi, Pakistan.


TERMS OF SERVICES – USER

This Terms of Service (“Terms”) serves as a legal contract between NEXXO and yourself (“You”). By accessing or using any of the services provided by NEXXO (“Service”) on our Website (“Site”), you agree that you accept to the terms and conditions contained within these Terms. If you do not agree to these Terms, do not use the Service.


INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

NEXXO owns and retains all rights, title and interest in and to the Services and the Site, including but not limited to all software information, data and Intellectual Property related to the aforementioned. Any reproduction or redistribution of the Service or the Service content is strictly prohibited, and we reserve the right to terminate our Service to you if you were to violate the Terms.


OUR SERVICES & ITS USAGE

NEXXO operates the Site to support the NEXXO Token Sale (“Token Sale”). The Site allows you to purchase NEXXO Token. Please see the Whitepaper available on the Site for details of the NEXXO Token. Any sale of NEXXO Token is subject to the terms and conditions set out in the Whitepaper which can be downloaded from https://nexxo.io/. You are required to read and understand the Whitepaper, including the terms and conditions, before participating in the Token Sale or purchasing NEXXO Token. NEXXO reserves the right to control, manage and/or modify the Whitepaper and the terms and conditions of the Token Sale sold via our Services. As such, you are strongly advised to refer to the latest Whitepaper based on the version number and date. For the avoidance of doubt, NEXXO is not obliged to notify you of any changes to the Whitepaper.


THIRD PARTY WEBSITES

NEXXO does not exercise any control over any third-party websites or services which may be available on the Site. Therefore, you agree that NEXXO is not liable for any services provided by the third-party website that you were directed to and you shall be subjected to the terms and conditions of the respective third party. You agree that you will be using the third-party services at your own risk. Hence, NEXXO will not be liable for any losses, damages, costs or other expenses arising from your use of third party services.


REGISTERING FOR AN ACCOUNT

In order to participate in our NEXXO Token sales and/or to use NEXXO services, you may be asked to fill up a form (“Account”) as it is necessary to obtain certain information about you in order to ensure that the purchase of NEXXO Token by you complies with applicable law or regulation. You may be required to provide certain information and this information shall include and is not limited to your name, email address, nationality, country of residence and relevant supporting documentation. You acknowledged that you shall provide this information as per requested as well as to provide further information promptly upon request to complete the purchase. You also acknowledge that all information provided shall be accurate, current and it is your sole duty to ensure that the information provided shall be updated constantly to keep it accurate, current and complete.

NEXXO reserves the right to suspend your registration or refuse your purchase of NEXXO Token if: (a) we do not receive any information from you that is able to determine that it is permissible to sell NEXXO Tokens to you under applicable laws and regulations; and/or (b) if it is suspected that information provided by you is inaccurate, not current or incomplete.


PARTICIPATION TERMINATION

NEXXO reserves the right to terminate your participation without prior notice, if you: (i) violate the Terms, or; (ii) use the account for illegal or improper purposes, or; (iii) use the Service for illegal or improper purposes, or; (iv) infringe a third party intellectual property rights. Once your account has been terminated or suspended due to the aforementioned reasons, all benefits and user’s right shall be revoked, and no refund will be granted to you.


REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

You warrant that you will not use our services for any fraudulent, unlawful or abusive purpose.

The content of the Site is provided on an “as-is-where-is” basis without representations or warranties of any kind. NEXXO makes no warranties or representation about the accuracy or completeness of the content of the Service and the Site and assume no liability or responsibility for any loss, damage, and/or penalty faced by you for using our Services and/or the Site. NEXXO does not guarantee and is not responsible to perform any verification of information provided by you, the accuracy of your information provided is your sole responsibility.


NOTICE OF HIGH RISK

You understand that any purchase of NEXXO Tokens carries a high risk of losing the entire amount which you paid for the NEXXO Tokens. Hence, you shall waive all rights to seek any legal remedy on your own or through any class action litigation in order to recover the purchase amount from NEXXO.

Nothing in this Agreement nor any conversation and communication made by NEXXO, verbal or non-verbal, shall imply a positive or punitive return on investment from the amount you paid for NEXXO Tokens or that the Tokens will carry forth its intended usage.

You further warrants that by losing the entire purchase amount, it will not adversely affect your livelihood, obligations and dependents.

For avoidance of doubt, NEXXO hereby expressedly states to you that the purchase of the NEXXO Tokens represents a financially high risk activity and that you shall fully bear all losses which maybe incurred from this purchase.


DISCLAIMER

NEXXO does not warrant that the Service and/or Site are error free or will operate without interruption or are compatible with all equipment and software configurations. NEXXO shall not be liable for any loss whatsoever arising from the use of the Service or Site. NEXXO shall not be responsible for any system failures or other interruptions that may affect your purchase process.


LIMITATION OF LIABILITY

NEXXO shall not be liable to you or any third party under any circumstances (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for any indirect or consequential loss or damage of any kind including punitive or exemplary damages or losses, including but not limited to damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses which may be incurred in connection with NEXXO or its services and site. NEXXO shall not be liable for any unauthorised transactions arising from unauthorised, illegal or fraudulent use of the service and site.


MODIFICATIONS

NEXXO reserves the right, in its sole discretion, to revise or modify these Terms at any time, and you agree to be bound by such revisions or modifications. You are responsible for viewing these Terms periodically. Your continued use of the Site or Service after a change or modification of these Terms will constitute your acceptance of the revised Terms. If you do not agree to the modified Terms, you should refrain from using our Services and the Site.


GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

The Terms shall be governed by the law of the Republic of Singapore.

In the event if you do not agree for NEXXO to process your data, please notify NEXXO via email at hello@nexxo.ioBy submitting your personal information to us, you consent to such information being used by us for the provision of the Services and also for us and Novum Capital, our token sale manager, to communicate with you.
In the event if you do not agree for NEXXO to process your data, please notify NEXXO via email at hello@nexxo.io